Tvůrčí psaní

Pojďme pozvat naše vnitřní múzy do světa roztodivných příběhů, postav a konfliktů. Vytvořme spolu kreativní prostor, kde budeme moct sdílet a tvořit bez vnitřních bloků a sebehodnocení.

Umělecký tisk

S našimi lektory dokáže i úplný začátečník vytisknout svůj motiv na papír, na tričko, na tašku, či do kůže. Při celém kurzu si vyzkoušíte lept,

Focení

Ve světě pohyblivých obrázků by se mohlo zdát, že fotografie slábne. Opak je pravdou. Fotografie jako obraz okamžiku se dostává do nového přívětivého světla.