Babička Marta plete krásné copy

Výstava / 31. 3. — 31. 5. 2022

V rubrikách Proběhlé, Výstavy
Štěpán Čapek
Štěpán Čapek
Výstava

Štěpán Čapek

Babička Marta plete krásné copy
31. 3. — 31. 5. 2022
GALERIE R2020

Jeho raná tvorba se zabývala především figurálními sochami ženských aktů s podivným držením těla vycházející hlavně z pozic tanečnic. Tvary byly v jeho tvorbě tak zásadní, že kvůli tomu porušuje figurální a anatomické znalosti. Přitahují ho esovité linie těla, kdy zaoblené křivky používá k vytvoření dynamiky a k navození pocitu proudící energie. Zároveň je křivka velmi ženský a tvarový prvek. Sám autor říká: „…tyto uvedené znaky a principy jsou pro mě jedním z největších kouzel v sochařství“. Jeho figury byly zásadně bez vlasů, protože rušily kompozici.

Do Česka přijel Štěpán studovat Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky v Českém Krumlově a poté pokračoval do Prahy, kde vystudoval UMPRUM v ateliéru Kurta Gebauera. Navzdory svému klasickému vzdělání a naučenému řemeslu se nebrání moderním technologiím. Při výrobě svých soch rád experimentuje s novými materiály a postupy.

B84U0039_sw-1
Babyface-final_m
B84U0032_sw

Ve svých dalších pracích se pak ale paradoxně začal zaměřovat právě pouze na vlasy. Vlasy a účes se tak staly jeho oblíbeným tématem. Je fascinován a inspirován formou copů, drdolů a různými vlasovými strukturami z odlišných epoch a kultur. Ve svých sochách se je snaží reflektovat a promítnout do nich svůj smysl pro strukturální formu. Své osobní zaujetí svázanými účesy autor vysvětluje několika důvody. Jedním z nich je, že vázaný účes má uzavřený tvar, který dává pocit bezpečí. Vázané vlasy ale zároveň vyvolávají pocit, že jsou do sebe uzavřené, nedotknutelné. Dalším důvodem je pro Čapka jejich role jako sociální značky. Žena se svým účesem nějak identifikuje, láká, něco říká. Z účesu se tak stává symbol, který má ale nekonečno variant. Z tohoto důvodu umělcovy sochy nemají tvář. Nejde totiž o povrchní zhodnocení účesu, ale o jejich strukturu, kompozici a uznání symbolické hodnoty.

Při tvorbě ´vlasatých´ plastik se soustřeďuje na symetrii, zrcadlení, ornament, klasické antické figurativní principy typu kontrapost, dynamika linií a diagonála. Snaží se propojit ornament a prostorovost, každá z plastik nabývá vizuálních hodnot ornamentu. Zároveň ale Štěpán Čapek svým sochám bere hlavní funkci ornamentu, což je dekorativnost. Pro autora výstavy je poté důležité pracovat s prostorem, kde socha nabývá novou prostorovou funkci.

Svoji první výstavu v České republice měl v Praze v roce 2008, rok poté vyhrál sochařskou soutěž na Praze 9 a následně sochu realizoval před nemocnicí. Socha „Akrobat“ s lehkostí reagovala na svou architektonickou polohu v místě ovlivněném obdobím normalizace. Jeho další díla byla vystavována nejen v Evropě, ale také např. Pekingu. V roce 2014 se zúčastnil 8. mezinárodního dada festivalu v Basileji a dále se účastnil mnoha výstav v Německu, Rakousku a Číně.

Tvorba Štěpána Čapka tak není českému publiku rozhodně neznámá, ale do Českých Budějovic přichází poprvé. Výstava „Babička Marta plete krásné copy“ se snaží návštěvníkovi ukázat průřez autorovo dosavadní tvorbou.

Štěpán Čapek

  • 31. března 1982 v Německu

Štěpán Čapek je česko-německý výtvarník s kořeny v Českých Budějovicích, kde žijí jeho prarodiče. Je narozen v německém Schwarzwaldu, kde prožil své dětství. Jeho otec, Jindřich Čapek, je mezinárodně uznávaný český knižní ilustrátor, který momentálně má svou velkou retrospektivní výstavu v Klášterech Český Krumlov. Štěpánovo sestra, Nina Čapková, je rovněž výtvarnicí.

Do Česka přijel Štěpán studovat Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky v Českém Krumlově a poté pokračoval do Prahy, kde vystudoval UMPRUM v ateliéru Kurta Gebauera. Navzdory svému klasickému vzdělání a naučenému řemeslu se nebrání moderním technologiím. Při výrobě svých soch rád experimentuje s novými materiály a postupy.