Kreslici-platno-1@4x

2.9. Téměř divadelní společnost / Dobrodružství Janka mluvky a Jak se víly napravily
9.9. Dřevěné divadlo / Zvířátka a loupežníci
16.9. Teatr Pavla Šmída / Zapomenutá pohádka
23.9. TEArTR Rajdo / O rybáři a rybce
30.9. Toy Machine / Kabinet obrů

Začátky představení v 10:00