Ochrana osobních údajů členů Klubu přátel a VIP Klubu Rabenštejská 2020

Ochrana osobních údajů členů Klubu přátel a VIP Klubu Rabenštejská 2020

I.
Umění ve městě, z. s. IČO: 07578911, se sídlem Doubravická 1867/1a, České Budějovice, PSČ:
370 08, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 8154, jako správce
v souladu s dále uvedenými právy a povinnostmi zpracovává vaše osobní údaje.

II.
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete výhradně pro potřeby Umění ve městě, z. s. a
jeho projektu Rabenštejnská2020 – kulturního a kreativního centra. Pro řádné přijetí do členského
Klubu přátel a VIP klubu od vás vyžadujeme osobní údaje za účelem vaší identifikace. Bez sdělení
těchto osobních údajů nelze člena přijmout, člen musí být řádně identifikován. Mezi povinné
osobní údaje řadíme zároveň vaší emailovou adresu za účelem odeslání potvrzení členství, zasílání
informací o členství, o výhodách pro členy klubu a pro zasílání pozvánek a novinek pro členy
klubu. Telefonní hovory nejsou zaznamenávány.

III.
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
• Bez sdělení osobních údajů bychom nemohli člena přijmout.
• Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení
vyřešení zpracovávat vaše údaje.
• Pokud nám poskytnete telefonní číslo, bude použito pouze pro kontování ze strany spolku v
neodkladných případech.
• E-mailová sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru sdělení se můžete
snadno odhlásit na telefonním čísle +420 606 734 017.
• Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k řádnému
fungování spolku nebo je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z
dalších obdobně závažných důvodů.

IV.
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat na
telefonním čísle +420 606 734 017.

V.
Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání členství v Klubu přátel nebo VIP klubu.

VI.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití
vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
Pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme.

VIII.
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete
kontaktovat na telefonním čísle +420 606 734 017 Můžete nás požádat, abychom vám zaslali
přehled vašich osobních údajů, a to na telefonním čísle +420 606 734 017.
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 12. 2021 včetně.