Michal Trpák – 40 let fascinace svět(l)em

Výstava / 1. 7.. — 5. 9. 2022

V rubrikách Proběhlé, Výstavy
40dd

Poslední červnový den bude v Galerii R2020 v Českých Budějovicích zahájena výstava nových soch a světelných obrazů českobudějovického sochaře a výtvarníka Michala Trpáka spojená s křtem knihy s názvem Kámen a Prvok. Výstava se koná u příležitosti umělcových čtyřicátin, které oslavil letos v únoru. Představí zde svou novou tvorbu postavenu na světelných obrazech, na kterých se odehrávají příběhy lidí, někdy v kompozicích zachycených v ateliéru, jindy v exteriéru. Všechny díla propojuje téma pruhů, které jsou hlavním výrazovým prvkem a motivem.

Na obrazech a reliéfech se díky tomuto tématu střídá světlo procházející skrze fúzované sklo (spékané střepy) a laserovaný kov. Každý obraz vznikl nejprve jako malba, která následně převedená do počítačové grafiky a vektorů byla laserem přenesena do plechu. Výsledný efekt je světelný obraz nebo reliéf zachycující jemnost kresby v surové oceli v kontrastu s křehkým sklem. 

Na výstavě bude představena i nová sochařská tvorba Michala Trpáka. Objekt je budován opět z plechů, které v rastru střídají volný prostor a hmotu, čímž dochází k efektu částečně transparentních soch. 

Michal Trpák si ke svému jubileu navíc nadělil dárek v podobě knihy s názvem Kámen a Prvok, která představuje jeho tvorbu od studentských prací až po současnost. Příběhy soch zachytila nejprve perem Markéta Pilátová a následně přepsala na počítači. Finální grafickou podobu knize dodal Martin Šimánek a textovou podobu docizeloval a knihu vydal publicista a nakladatel Zdenko Pavelka. Kniha bude slavnostně představena a pokřtěna při zahájení výstavy.