Michal Škapa – Lost in Translation

Výstava / 4. 6. — 30. 9. 2021

V rubrikách Proběhlé, Výstavy
Skapa 7

4. 6. — 30. 9. 2021
GALERIE R2020

Lost in Translation

Výstava jednoho z nejvýraznějších českých autorů spojeného s graffiti scénou Michala Škapy aka TRONa (1978) se ke stejnojmennému kultovnímu filmu Sofie Coppoly neodkazuje náhodou, protože jedním z jeho hlavních témat je kulturní a generační neporozumění. Stejné je to s graffiti, které u většinové společnosti pořád budí emoce a vášně, bez ohledu na fakt, že i v periferním Česku je neodmyslitelnou součástí městské kultury už déle než třicet let. 

Michal Škapa aka TRON patří do silné generace writerů, která se objevila hned v první polovině 90. let a postupně prošel nejzásadnějšími uskupeními své doby, ať už to byla oldschoolová DSK crew, nebo později provokativní a ironičtí CAP. Konfrontoval se i s mezinárodním prostředím, o čemž kromě jiného svědčí úspěšný atak newyorského metra na přelomu tisíciletí, který se stal jedním z mezníků domácí graffiti subkultury. Jako jeden z prvních writerů se také postupně dokázal prosadit v  běžném galerijním provozu.

Projekt připravený pro Galerii R2020 se přirozeně vztahuje k tématu letošního ročníku festivalu Umění ve městě, jímž je právě město jako základní fenomén, který definuje lidskou civilizaci i současný svět. Představuje dynamický organismus otištěný do budov, ulic a náměstí, skrz na skrz prodchnutý osudy jednotlivých lidí, z nichž se den po dni skládají velké dějiny. Architektonický tvar, který se neustále se vyvíjí a má svou historii, proměnlivou tvář, tělo i peristaltiku střev. A právě na jeho urbánní struktury a kódy je výstava Michala Škapy zaměřena. 

Autor v sevřené expozici prezentuje obě hlavní linie své tvorby. Na jedné straně jsou to takzvané komprese, drobnopisné realistické obrazové kompozice na sebe nahuštěných budov a domovních bloků prokládanými heroickými sochařskými monumenty, to vše precizně malované americkou retuší. Na straně druhé jsou gestické práce, které definují písmo jako grafický lineární znak se šifrovaným obsahem. Jejich předobrazem je pixação – brutální runové graffiti brazilských vandalů, s nímž se Michal Škapa poprvé setkal v roce 2005 v São Paulu. Jakkoli se může zdát, že se jedná jen o bezobsažné exprese, ve všech případech se jedná o nápisy, které v sobě ukrývají konkrétní sdělení. 

Obojí dohromady pak vymezuje komplexní obraz, který je stejně tak jako skutečné město zřetelný i nečitelný, konkrétní i abstraktní zároveň. Detail i celek metaforicky vymezený malbami vytvářejí jeho jednotlivé póly, vše ostatní, co mezi tím zbývá, je třeba vnímat a prožívat venku za dveřmi galerie. A snažit se porozumět.

Radek Wohlmuth
kurátor výstavy

TRON