English version below

9.- 14. 7. 2024 – Fred Martin – Earth Baptisms
Zažijte umění na vlastní kůži!
Jedinečná performance v České republice.

Otiskněte svou tvář a staňte
se vědomím hmoty unikátní
sochařské instalace!

Přijďte na participativní umělecký rituál, zanechte svůj otisk a staňte se součástí site-specific výstavy v Galerii Rabenštejnská.

Od úterý 9.7. do neděle 14.7. bude přímo v galerii probíhat umělecká performance, během které si návštěvníci mohou nechat otisknout obličej do hlíny. Následně z otisku Fred vytvoří masku obličeje, která se poté stane součástí velké instalace – sochy uprostřed galerie. 

Během dvouhodinového setkání budete mít možnost sdílet celý proces vzniku vašich odlitků, od seznámení se s autorem a procesem, přes otisk tváře do připravené hlíny až po samotné vyjmutí sádrového odlitku a očištění.

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY REZERVACE UKONČENA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM A ZAPOJENÍ!

Po skončení výstavy bude možné si masku vyzvednout.

Performance a výstava je součástí 17. ročníku festivalu Umění ve městě.

Francouzský umělec Fred Martin, který za posledních 25 let procestoval svět se svými výtvarnými instalacemi, ponoří vaše tváře do hliněné lázně a vytvoří sádrové odlitky – masky, které se následně sestaví v jedinečné umělecké dílo. Tento umělecký rituál odkazuje na naše znovuzrození i odhalení. Masky, které nás nezakrývají, ale naopak odhalují nejjemnější a nejintimnější detaily tváře, budou vytvořeny během ceremoniálu založeném na sdílení a sblížení skrze autentický společný zážitek.

Fred Martin se věnuje sochařství, fotografii, performanci, kresbě a grafice. Jeho tvorba je založena na přímém vztahu k přírodě, krajině a lidskému tělu a ve svých projektech (L’Odyssée, monumentální sochy z vrbových větví atd.) sleduje landartový přístup využívající dřevo a hlínu. V roce 1999 začal rozvíjet princip Baptêmes de Terre / Earth Baptisms, performativní instalace a participativního rituálu, ve kterém je textura hlíny použita k odhalení intimity, autenticity a našich vztahů s ostatními jako materiál pro hluboce humanistické dílo.

406280369 10231711516832151 7413319286246889522 N 1

361084389 10230799796559714 788636192312317671 N

Máte zájem o další informace? Pro vaše dotazy využijte  e-mail: rabenstejnska2020@umenivemeste.cz

9.- 14. 7. 2024 – Fred Martin – Earth Baptisms
Experience art for yourself!
We cordially invite you to participate in a unique performance.

Imprint your face and become conscious of the matter within the unique sculpture installation.

Come and participate in an artistic ritual, leave your imprint and become part of the site-specific exhibition in the Raben Gallery.

From Tuesday 9 July until Sunday 14 July, an art performance will take place right in the gallery during which visitors can have their faces imprinted in clay. Subsequently, Fred Martin will create a face mask from the print which then becomes part of a large installation – a sculpture in the middle of the gallery.

During the two-hour meeting, you will have the opportunity to share the entire process of creating your casts, from getting to know the author and the process, through the imprint of the face in the prepared clay, to the very removal of the plaster cast and cleaning.

RESERVATION NEEDED! Please, make a reservation of the date and time that is convenient for you, and join us during this special experience. Participation is free.

After the end of the exhibition, you can pick your masks up.

Performance and exhibition are part of 17th Annual Festival Umění ve městě/Art in the city.

Through his ritual performance, Lille-based artist, Fred Martin, who has been travelling the world for the past twenty-five years, immerses participants’ faces in a bath of clay to form a plaster copy that is then exhibited in a monumental installation composed of all the casts. This artistic ceremony functions as both a rebirth and a revelation, with masks that do not conceal but rather reveal the most minute and intimate details of a face, in an authentic experience based on sharing and bringing people together around a magnificent common work of art.

Born in 1969 in Lille, where he still lives and works, Fred Martin has a DNSEP degree in artistic expression from the École des Beaux-Arts in Tourcoing and a Bachelor of Fine Arts Degree from the University of Lille. He does sculpture, photography, performance, drawing and printmaking. He cultivates a direct relationship with nature, the countryside and the human body, and follows a land art approach using wood and earth for his various projects (L’Odyssée, the monumental willow branch sculptures of Inanimatu, etc.). In 1999, he began developing the principle of Baptêmes de terre, a performance installation and participatory ritual in which the texture of clay is used to reveal, and intimacy, authenticity and our relationships with others serve as the material for a deeply humanistic piece.

406280369 10231711516832151 7413319286246889522 N 1

361084389 10230799796559714 788636192312317671 N

Are you interested in more information? For your questions, please use the email: rabenstejnska2020@umenivemeste.cz