fragMENty / Veronika Durová

Výstava / 20. 3. – 2. 6. 2024

V rubrikách Aktuální, Výstavy
Veronika Durova Kopie

fragMENty / Veronika Durová

Výstava
20. 3. — 2. 6. 2024
GALERIE R2020

FragMENty je výstava Veroniky Durové, sochařky, která má výjimečný cit pro detail a materiál a s bravurní řemeslnou zručností zachycuje fragmenty světa kolem nás.

Dialog Acrystal Carrara 1355 X 65 X 22 Cm 2012

Ústředním tématem tvorby Veroniky Durové je princip torzálnosti. Soustavně se věnuje úvaze o přítomnosti a nepřítomnosti historicky zakořeněné ve figurálním sochařství. Je socha něco, co zpřítomňuje nebo naopak paradoxně zdůrazňuje nepřítomnost? Autorka tuto problematiku vědomě zabudovává do svého díla jako zásadní námět k zamyšlení. Lidská noha, lidské ucho, ptačí pařát či výsek přírody soustřeďují naši pozornost na „mikrorovinu“ vnímání, přičemž naše asociativní porozumění dotváří (přitom u každého z nás jinak) představu o podobě tušeného celku, který je v prvním plánu našemu zření zcela skrytý. Souhra mezi konkrétním fragmentem a nevyřčeným celkem autorce skýtá bohatou půdu pro vytváření významů vážných i jemně ironických.

Veronika Durová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala v ateliéru figurálního sochařství pod vedením Jana Hendrycha v letech 2006 až 2012. Důraz klade na autenticitu detailu, který má svůj vlastní jazyk, a který se stává základním vodítkem pro její tvorbu.